Leerexpert Kokoen (De Leerexpert Dullingen)Dullingen 46
2930 Brasschaat
03 217 26 36
OV1
Niet methodegebonden
Stedelijk onderwijs
Chris Schippers
Meld je aan onderwijs Antwerpen
type 4
Voor de data van de rondleidingen verwijzen we je naar onze schoolwebsite. Inschrijven kan via mail aan elise.nauwelaerts@so.antwerpen.be of telefonisch op het nummer 03 217 26 36.
We werken samen met het MFC Mytyl - info over voor- en naschoolse opvang kan gevraagd worden op het nummer 03 217 26 26 of via mail aan MFCMytyl@stedelijkonderwijs.be.
Als er coronomaatregelen gelden, kan je deze op onze website terugvinden.