Info over scholen

Scholenzoeker

Met de scholenzoeker  kan je gemakkelijk en snel een geschikte school voor buitengewoon secundair onderwijs vinden voor het schooljaar 2021-2022. Je kan ook het aanbod van de verschillende scholen met elkaar vergelijken. 

Let op: geef enkel de straatnaam in zonder het huisnummer. De scholenzoker gaat dan automatisch naar het midden van de straat. Je kan dan inzoomen richting het huisnummer. 

Overzicht scholen

Op https://www.onderwijskiezer.be vind je extra  informatie over alle scholen buitengewoon secundair onderwijs. 

Vrije inschrijvingen 2021-2022

Heb je nog geen school voor je kind? 

Dan kan je het vanaf maandag 31 mei 2021 om 9 uur inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft. Vanaf dan kan je je kind ook laten toevoegen aan wachtlijsten van scholen die reeds volzet zijn en waar je je kind niet voor aanmeldde. Op vrijdag 28 mei 2021 vind je hieronder een overzicht van scholen met vrije plaatsen. 

- Vrije plaatsen

Hoe schrijf je je kind in? 

De vrije inschrijvingen verlopen via de scholen zelf. Kijk op de website van de school hoe je je kind nog kan inschrijven of kan laten toevoegen aan de wachtlijst.

Errata brochure 

  • Het aanbod van De Leerexpert Schotensesteenweg 252 dat in de brochure wordt vermeld (p.15) is niet volledig. Je kan er ook terecht voor de integratiefase tuinbouwarbeider voor type basisaanbod, type 3, type 4, type 6, type 7 (spraak-taalontwikkelingsstoornis - STOS) en type 9. In opleidingsvorm 3 type 9 kwalificatiefase 2 en basisaanbod opleidingsfase 2, bestaat de richting Metselaar niet meer. Deze richting werd afgebouwd.
  • In tegenstelling tot wat in de brochure vermeld wordt (p.12) richt Sint-Jozef OV4 volgend schooljaar geen Se-n-Se Tekst - en beeldintegratietechnieken in. 
  • In tegenstelling tot wat in de brochure vermeld wordt (p.15) biedt het Sint-Jozefinstituut voor BuSO OV3 geen opleiding plaatslager aan, maar wel de opleiding plaatbewerker.

Inschrijven voor het huidige schooljaar (2020-2021)

Ben je momenteel nog op zoek naar een plaats in het buitengewoon secundair onderwijs, neem dan rechtstreeks contact op met de school van je voorkeur. De school zal je informeren of er nog vrije plaatsen zijn en je je kind kan inschrijven. Indien de school geen vrije plaatsen meer heeft en je kind staat er nog niet op de wachtlijst, dan kan je vragen naar een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.