Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldsysteem

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen. 


Heb je toch nog een andere vraag?
Contacteer dan de helpdesk. Onze medewerkers helpen je graag verder.  

Maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur.
Van september tot december van 9 tot 12.30 uur.
Jaarlijks gesloten van 15 juli tot 15 augustus en tijdens de kerstvakantie.
   

Telefoon: 0800 62 185
E-mail: helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be

Heb je hulp nodig om aan te melden?
Dan kan je naast de helpdesk ook een school buitengewoon secundair onderwijs of je CLB contacteren. 

 

1. Wat is meld je aan?

'Meld je aan' is een aanmeldsysteem op initiatief van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Antwerpen secundair onderwijs. Alle secundaire scholen voor buitengewoon secundair onderwijs in Antwerpen en BuSO De Regenboog campus Lier en campus Kessel werken voor het schooljaar 2024-2025 met dit online aanmeldsysteem.  Via 'Meld je aan' krijgen ouders gelijke kansen om hun kind in te schrijven in hun school van keuze. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldprocedure geleid.  'Meld je aan' wordt ontwikkeld met de steun van stad Antwerpen.  

2. Waarom aanmelden? 

Alle secundaire scholen voor buitengewoon secundair onderwijs in Antwerpen werken met een online aanmeldsysteem 'Meld je aan'. Ook BuSO De Regenboog campus Lier en campus Kessel werken met dit systeem. Via dit aanmeldsysteem heeft iedereen evenveel kans om zijn of haar kind in te schrijven in een school van keuze en ontstaan er geen wachtrijen aan de school. 

3. Welke kinderen aanmelden?
 • Kinderen met een IAC- verslag of een OV4-verslag die voor de eerste keer naar het buitengewoon secundair onderwijs gaan.
 • Kinderen met een IAC-verslag of een OV4-verslag die voor het schooljaar 2024-2025 van school willen veranderen. Dit kan voor alle leerjaren

  Wil je kind van studierichting veranderen, maar blijft je kind in dezelfde school? Dan stroom je gewoon door en moet je niet aanmelden                                                                                                                                                                                                                                                                         
4. Moet ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf dinsdag 4 juni 2024 inschrijven in een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Op dat moment zullen in de verschillende opleidingsvormen en types van de verschillende scholen nog weinig plaatsen beschikbaar zijn. Je kind aanmelden is dus sterk aan te raden. 

5. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden via Meld je aan? 

Alle Antwerpse scholen voor buitengewoon secundair onderwijs, werken via het online aanmeldsysteem ‘Meld je aan’. Daarnaast sluiten ook BuSO De Regenboog campus Lier en campus Kessel aan. Je kan je kind aanmelden voor alle scholen die de opleidingsvorm en het type aanbieden dat vermeld wordt op het verslag voor toegang tot het buitengewoon secundair onderwijs van je kind. 

6. Heb ik met dit aanmeldsysteem nog een vrije schoolkeuze?

Je kiest vrij voor welke school of scholen je je kind aanmeldt. Op die manier krijg je enkel een toewijzing of een wachtplaatsnummer bij de scholen waarvoor je koos. Je mag zoveel scholen opgeven als je zelf wil. 

Zet je favoriete school op nummer 1, ook al zijn hier geen vrije plaatsen. Zet je tweede keuze op 2, je derde keuze op 3, ...De andere scholen die je invult verkleinen de kans op een plaats in de school van je eerste keuze niet. 

Als er meer kinderen willen inschrijven dan er plaatsen zijn in een school, dan worden de beschikbare plaatsen op een eerlijke en transparante manier verdeeld via 'Meld je aan'. Elk kind heeft evenveel kans op een plek.

7. Wanneer meld ik mijn kind aan? 

Kinderen die recht op voorrang hebben, kunnen worden aangemeld tussen donderdag 8 februari vanaf 9.30 uur en vrijdag 1 maart 2024 tot 17 uur. Heeft je kind geen recht op voorrang? Meld je kind dan aan tussen maandag 18 maart vanaf 9.30 uur en vrijdag 19 april 2024 tot 17 uur.  

Meer info over het recht op voorrang vind je vanaf vraag 11.

Aanmelden doe je via deze website. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt heeft geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Het is dus geen race tegen de tijd. Maar meld je wel aan binnen de aanmeldperiode. Als je vergeet aan te melden heeft je kind minder kans op een plaats in je school van voorkeur. 

8. Wanneer worden de vrije plaatsen gepubliceerd?

Vanaf woensdag 7 februari 2024 (vanaf 12 uur) vind je op deze website bij ‘info over scholen’ een overzicht van de vrije plaatsen voor de start van het aanmelden met voorrang.

Vanaf vrijdag 15 maart 2024 (vanaf 12 uur) vind je op dezelfde plaats een overzicht van de vrije plaatsen voor de start van het aanmelden zonder voorrang.

9. Wat heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Het verslag voor toegang tot het buitengewoon secundair onderwijs, het rijksregisternummer van je kind, je voorkeurslijst en een computer met internet.

Heeft je kind geen rijksregisternummer? Neem dan contact op met het CLB dat het verslag opmaakte of een school voor buitengewoon secundair onderwijs waar je je kind wil inschrijven. Je kan ook de helpdesk contacteren op het gratis nummer 0800 62 185. 

10. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Je vindt dit op de ISI+kaart, op de identiteitskaart of op het kleefbriefje van de mutualiteit. Het nummer bestaat uit 11 cijfers. Het eerste blok van 6 cijfers is de geboortedatum van je kind, maar omgekeerd. Dus eerst het jaar, dan de maand en daarna zijn/haar geboortedag. Stel dat je kind geboren is op 18 juni 2012, dan lees je 120618.

11. Heb ik recht op voorrang?

Kinderen met een broer of zus die al ingeschreven is in een school voor buitengewoon secundair onderwijs of waarvan één van de ouders werkt op een school voor buitengewoon secundair onderwijs of kinderen met campusvoorrang, hebben recht op voorrang om in te schrijven in deze school op voorwaarde dat deze school de opleidingsvorm en het type die vermeld staan in het verslag voor toegang tot het buitengewoon secundair onderwijs aanbiedt.

Let op: broer en zus betekent meer dan dezelfde ouders hebben. Meer uitleg over de criteria vind je bij vraag 12.  

12. Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben om voorrang te krijgen? 


Nee, dat hoeft niet. Broer en zus zijn betekent meer dan dezelfde ouders hebben. Dit zijn de mogelijkheden: 

• Broers en zussen met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres. 
• Halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres. 
• Kinderen die  wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben, zoals stiefbroers en -zussen  

13. Wat zijn de voorwaarden als ik voor een school voor buitengewoon secundair onderwijs werk?

Kinderen van personeelsleden in een school voor buitengewoon secundair onderwijs hebben recht op voorrang in de school waar die personeelsleden werken.

Voorwaarden:

• De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school, ongeacht hun functie: bv. klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist.
• Op het ogenblik van inschrijving moet je een arbeidscontract van meer dan 104 dagen hebben in de school waar je je kind wil inschrijven. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving.
• De aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is niet van belang om voorrang te krijgen.
• Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld of tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen gebruik maken van de voorrangsregeling. 

In detail gaat het om de volgende medewerkers:  

 • Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
 • Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school. 
14. Heeft mijn kind voorrang als ik voor een school voor buitengewoon basisonderwijs werk? 

Neen, je kind heeft geen voorrang in een school voor buitengewoon secundair onderwijs als jij voor een buitengewone basisschool werkt. 

15.  Heeft mijn kind voorrang in een school van dezelfde scholengemeenschap waarvoor ik werk?


Neen, je kind heeft enkel voorrang in de school voor buitengewoon secundair onderwijs waar je werkt. 

16. Wat is campusvoorrang?

Campusvoorrang betekent dat leerlingen van een basisschool voor buitengewoon onderwijs voorrang krijgen wanneer ze zich inschrijven in de school voor buitengewoon secundair onderwijs die op dezelfde campus ligt. Weet je niet zeker of je recht hebt op campusvoorrang? Neem dan contact op met de school van jouw zoon of dochter.

17. Wat betekenen klasgroepen in OV1 en fases in OV2? 

In OV1 werkt men met verschillende klasgroepen.  In dit document vind je meer informatie over de verschillende klasgroepen.     

In OV2 werkt men met verschillende fases. In dit document vind je meer informatie over de verschillende fases.   

18. Hoe meld ik mijn kind aan voor OV1?

Je volgt alle stappen. Bij stap 2 de pagina van de “kind gegevens” selecteer je de gewenste opleidingsvorm (OV1), het gewenste type en de geadviseerde klasgroep. In dit document vind je een omschrijving van de verschillende klasgroepen. Twijfel je? Neem contact op met de school waarvoor je wil aanmelden. 

19. Hoe meld ik mijn kind aan voor OV2? 

Je volgt alle stappen. Bij stap 2 de pagina van de “kind gegevens” selecteer je de gewenste opleidingsvorm (OV2), het gewenste type en de geadviseerde fase. In dit document vind je een omschrijving van de verschillende fases. Twijfel je? Neem contact op met de school waarvoor je wil aanmelden. 

20. Hoe meld ik mijn kind aan voor OV3?

Je volgt alle stappen. Bij stap 2 de pagina van de “kind gegevens” selecteer je de gewenste opleidingsvorm (OV3), het gewenste type, de geadviseerde fase en de gewenste opleiding.  Moet je je kind aanmelden voor het observatiejaar, dan kan je nog geen opleiding kiezen.  Binnen OV 3 kan je voor maximaal 4 opleidingen aanmelden. De opleidingsvorm en het type blijven steeds hetzelfde. 

21. Hoe meld ik mijn kind aan voor OV4?

Je volgt alle stappen. Bij stap 2 de pagina van de “kind gegevens” selecteer je de gewenste opleidingsvorm (OV4), het gewenste type, het jaar waarvoor je wil aanmelden en de studierichting. Binnen OV 4 kan je voor maximaal 4 studierichtingen aanmelden. De opleidingsvorm en het type blijven steeds hetzelfde. 

22. Hoe wijzig ik mijn gegevens op 'Meld je aan'?

Je kan je gegevens wijzigen tijdens de volledige aanmeldperiode. Hiervoor log je in met je gebruikersnaam en paswoord en open je je dossier. Problemen? Bel de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.  

23. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Na elke aanmeldperiode worden alle vrije plaatsen verdeeld onder de aangemelde kinderen. Onder vraag 24 vind je terug hoe de vrije plaatsen verdeeld worden. De resultaten worden bekend gemaakt op maandag 11 maart 2024 voor de aanmeldingen met voorrang  en op vrijdag 3 mei 2024 voor de aanmeldingen zonder voorrang.

Op die dag krijg je een e-mail en een bericht in je postvak op deze website. Daarin staat of je je kind kan inschrijven. Als je geen e-mailadres hebt opgegeven, ontvang je ook een brief.

Inschrijven kan van maandag 6 mei tot en met vrijdag 31 mei 2024. Neem ten laatste op vrijdag 31 mei 2024 contact op met de school om een afspraak te maken en na te gaan hoe je je kind kan inschrijven.

24. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

De vrije plaatsen worden eerst verdeeld onder de kinderen die recht hebben op voorrang, daarna worden de resterende vrije plaatsen verdeeld onder de kinderen die geen recht op voorrang hebben:  

 • Na elke aanmeldperiode geeft een deurwaarder elk kind een willekeurig nummer, per school en per klasgroep waarvoor het aangemeld is. 
 • Kinderen met het laagste nummer krijgen de vrije plaatsen voor de klasgroep waarvoor ze werden aangemeld. 
 • Eerst krijgt nummer 1 een plaats, dan nummer 2, dan 3 ... tot alle plaatsen van de klasgroep zijn opgevuld. 
 • Een kind dat op meerdere scholen voor een bepaalde klasgroep een plaats heeft, krijgt enkel een plaats op de school die het hoogst op zijn/haar voorkeurslijstje stond. Alle scholen die lager staan dan de school waar je kind een plaats heeft, vallen weg.
 • In een laatste ronde bekijkt het programma of er keuzes zijn die elkaar blokkeren: kregen er kinderen een ticket in elkaars eerste school van voorkeur? Dan worden die tickets automatisch geruild.
25. Wat als er geen plaats is voor mijn kind?

Als er geen plaats is voor je kind in de school of scholen waarvoor je het aanmeldde, zijn er volgende mogelijkheden:

- Je kind staat automatisch op de wachtlijst  van de scholen die op jullie voorkeurslijst stonden. Als er een plaats vrijkomt in één van deze scholen, contacteert de school de mensen op de wachtlijst. Zo kan je je kind er misschien toch nog inschrijven. Dat kan ook nog als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven. Let op: als je achteraf inschrijft in een hogere school van voorkeur, dan wordt je kind automatisch van de wachtlijst geschrapt van de scholen die lager op jullie voorkeurslijst stonden. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2024. Na deze datum beslist de school zelf of ze de wachtlijst verder volgt. Vraag hierover meer info bij de directie. Wil je weten op welke plaats je kind op de wachtlijst staat, log dan in met je gebruikersnaam en paswoord op deze website.

- Je kan je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft. Vanaf maandag 3 juni 2024 (12 uur) vind je bij info over scholen een overzicht van de scholen die nog vrije plaatsen hebben. De vrije inschrijvingen zelf starten dinsdag 4 juni 2024 vanaf 9 uur, rechtstreeks in de school. 

26. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is het officieel bewijs van de plaats van jouw kind op de wachtlijst van een school. Je krijgt voor elke school waar je kind op de wachtlijst terecht kwam een aparte mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. 

27. Hoe werkt een wachtlijst voor een school?

Het systeem kent steeds een plek toe in de hoogst mogelijke school van voorkeur. Is dit niet jullie eerste keuze dan komt je kind automatisch op de wachtlijst van de scholen die hoger op jullie voorkeurslijst stonden. Dit geldt voor elke klasgroep en elke opleiding/studierichting afzonderlijk. Als je je kind voor meerdere opleidingen/studierichtingen aanmeldde dan kan je kind dus op meerdere wachtlijsten voor dezelfde school terecht komen. 

Als er een plaats vrijkomt voor jouw kind, neemt de school contact met je op. Zo kan je je kind er misschien toch nog inschrijven. Dat kan ook nog als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven. Let op: als je je kind achteraf inschrijft in een hogere school van voorkeur, dan wordt je kind automatisch van de wachtlijst geschrapt van de scholen die voor dezelfde opleiding/studierichting lager op jullie voorkeurslijst stonden. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2024. Na deze datum beslist de school zelf of ze de wachtlijst verder volgt. Vraag hierover informatie bij de directie. 

Na de start van de inschrijvingen kunnen er verschuivingen zijn op de wachtlijsten. Wil je weten op welke plaats je kind op de wachtlijst staat, log dan in met je gebruikersnaam en paswoord op deze website.

28. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven? 

Heb je een plek toegewezen gekregen via 'Meld je aan', dan moet je je kind inschrijven tussen maandag 6 mei en vrijdag 31 mei 2024. Ben je je kind vergeten in te schrijven binnen deze voorgeschreven periode, dan heeft het geen recht meer op de plaats in die school. Vanaf maandag 3 juni 2024 (12 uur) vind je bij info over scholen  een overzicht van de scholen die nog vrije plaatsen hebben. De vrije inschrijvingen zelf starten dinsdag 4 juni 2024 vanaf 9 uur, rechtstreeks in de school. 

29. Wat  moet ik doen er als er iets misgelopen is met de aanmelding van mijn kind?

Dan kan je terecht bij de ‘disfunctiecommissie’. De commissie onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag. Vul hiervoor het klachtenformulier in of bel de helpdesk op het gratis nummer  0800 62 185. De disfunctiecommissie bestaat uit leden van het Lokaal Overlegplatform (LOP) secundair onderwijs Antwerpen. De vertegenwoordigers zijn zowel onderwijspartners als niet-onderwijspartners.

Je kan ook een klacht indienen bij de commissie inzake leerlingenrechten. Hiervoor heb je 30 dagen de tijd na het ontvangen van je bericht met het resultaat van je aanmelding.

30. Ik heb mijn kind niet aangemeld, wat nu?

Je kan je kind vanaf dinsdag 4 juni 2024 om 9 uur inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft. Vanaf dan kan je je kind ook laten toevoegen aan wachtlijsten van scholen die reeds volzet zijn. Vanaf maandag 3 juni 2024(12 uur) vind je bij 'info over scholen' een overzicht van de scholen met vrije plaatsen. 

31. Heeft mijn kind recht op leerlingenvervoer?

Elke leerling in het buitengewoon onderwijs heeft recht op ondersteuning bij het vervoer naar school en terug naar huis/verblijfplaats.

In Antwerpen loopt momenteel het project Raket rond leerlingenvervoer. Raket helpt leerlingen in het buitengewoon onderwijs om vlot en veilig naar school te gaan. er wordt gezocht naar de beste ondersteuning bij vervoer van en naar school. Daarbij wordt gekeken naar verschillende manieren om de verplaatsing te maken (te voet, met de fiets, het openbaar vervoer,...). Er wordt maximaal gewerkt met centrale op- en afstapplaatsen voor schoolbussen en er worden extra opvangmogelijkheden voor en na school gecreëerd. Meer info vind je op www.buitengewoonleerlingenvervoer.be

BuSO De Regenboog campus Lier en campus Kessel zitten niet mee in dit project en volgen de huidige regelgeving voor leerlingenvervoer. Contacteer de school voor meer info. 

32. Hoe is het buitengewoon secundair onderwijs georganiseerd?

Opleidingsvormen: 

 • Opleidingsvorm 1: sociale aanpassing. Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op een integratie in een beschermd leefmilieu.
 • Opleidingsvorm 2: sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking. Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.
 • Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs. Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Er worden verschillende opleidingen georganiseerd. 
 • Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs. Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. De studierichtingen komen overeen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Types

 • Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs 
 • Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking 
 • Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking 
 • Type 4: voor kinderen met een motorische beperking
 • Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
 • Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • Type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking

Let op: de opleidingsvorm en het type hangen af van het verslag voor toegang tot het buitengewoon secundair onderwijs dat jullie ontvingen van het CLB. 

33. Waar vind ik meer informatie over de studiemogelijkheden voor mijn kind? 

Vraag raad in de huidige school van je kind of maak een afspraak met je CLB. Ook op de website www.onderwijskiezer.be vind je extra informatie over studierichtingen in het buitengewoon secundair onderwijs. Je vindt deze info ook in onze brochure.

34. Waar moet ik rekening mee houden als ik een school voor mijn kind kies? 

Elke school heeft een andere aanpak, dus wat extra info is altijd welkom. Je kan het aanbod en de infomomenten van de scholen terugvinden via:

 • de scholenlijst in de brochure
 • de website van de scholen
 • de scholenzoeker
35. Wat is inclusief onderwijs?

Inclusief onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon secundair onderwijs toch school kunnen lopen in een school voor gewoon secundair onderwijs.

Heeft je kind een verslag voor toegang tot het buitengewoon secundair onderwijs en wil je hem of haar inschrijven in een school voor gewoon secundair onderwijs? Neem dan contact op met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185. Het is belangrijk dat je correct aanmeldt. 

36Heb je hulp nodig om je kind aan te melden?

Neem contact op met je CLB, de school voor buitengewoon secundair onderwijs waar je wenst in te schrijven of met de Helpdesk Meld je aan