Registreren

Registreer u als nieuwe gebruiker

Ik ga akkoord
met de GDPR clausule.
Ik meld mijn kind aan voor het buitengewoon onderwijs. Ik weet dat om een kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (IAC verslag of OV4 verslag), opgemaakt door het CLB of het voorlopig CLB-document (informatiedocument inschrijving in scholen voor buitengewoon onderwijs) nodig is. Enkel kinderen met een verslag (IAC verslag of OV4 verslag) mogen starten in een school voor buitengewoon onderwijs.